Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Terveink 2009-re

2009.03.05
A Nagykozári Polgárőr Egyesület tervei a 2009-es évre
 
Az egyesületünknek a 2009-es évre két fő célkitűzése van:
·         Bűnmegelőzés: fokozott jelenlét
·         Ifjúságvédelem, a szabadidős program nélküli fiatalok beintegrálása a falu életébe
 
Az Országos Polgárőr Szövetség iránymutatása szerint a Magyarországon érezhető állapotok – fokozódó nacionalizmus, gazdasági ellehetetlenülés miatt fokozódó bűnözés és a rendőrhiány – miatt a polgárőrségre több feladat vár 2009-ben, mint a korábbi években. Lehetőségeihez mérten az OPSZ támogatja is az egyesületeket feladataik végrehajtásában, de a háttér megteremtése nagyobbrészt saját hatáskörben marad. Kiemelt feladat a fokozott jelenlét, vagyis lehetőleg a hét minden napján a késő délutáni és az esti órákban legyen szolgálatban polgárőr pár, jól láthatóan (ez az öltözékben is nyilvánuljon meg), hiszen a polgárőrök elsődleges feladata a bűnmegelőzés, nem a bűnüldözés. Vagyis eleve el kell rettenteni a látható jelenléttel az esetleges elkövetőket tettük végrehajtásától. Mindez számunkra azt jelenti, hogy a „civil” munka lejárta után minél többen és minél többen járjuk Nagykozár utcáit.
Ez a feladat egyrészt azzal jár, hogy lehetőleg növeljük létszámunkat, hogy a több feladat ne terhelje meg túlságosan jelenlegi tagjainkat. Vonzóbbá kell tennünk az egyesületet mostani tagjaink számára, főleg azzal, hogy munkakörülményeit javítjuk: megfelelő ruházattal, felszereléssel. Vonzóvá kell tenni a polgárőrséget azok számára is, akik még nem tagok, hogy csatlakozzanak egyesületünkhöz. Ennek érdekében fórumokat kell tartanunk, a falu rendezvényein jelen kell lennünk, és lehetőleg nyáron a Nagykozári Polgárőr Egyesületnek is célszerű tartani egy toborzó rendezvényt.
Ezzel a második célkitűzéshez érkezünk. Alvóváros jellege miatt (a közeli Pécsen dolgozik a faluból szinte mindenki, csak aludni járnak haza az emberek) nagyon kevés lehetőség van szabadidős tevékenységre. Háromhavonta fórumokat kívánunk tartani, ahol egyrészt tanácsokat kívánunk adni a bűnmegelőzéshez, másrészt az ifjúság részére kívánunk ötleteket és elfoglaltságot adni. Lehetőség van, hiszen Nagykozárban van futball- és kézilabda csapat, szép a természeti környezet a falu körül, lehetőség van lovaglásra is. A nyáron megrendezni kívánt nagyprogramon ezeket és minden más szabadidős tevékenységet, így a polgárőrséget is népszerűsíteni kívánjuk.
Céljaink elérése érdekében szorosabbra kívánjuk fűzni kapcsolatainkat Nagykozár önkormányzatával, valamint folyamatosan képezni kívánjuk tagjainkat. Fontos feladat továbbá támogatók keresése is, hiszen a feladatok növekvő mennyisége növekvő terheket is jelentenek.
Ezek szellemében terveink:
·         Lakossági fórum rendezése május és október hónapokban a nagykozári kultúrházban
·         Augusztusban nagyobb rendezvény szervezése a nagykozári futball- és kézilabda pályán, a Nagykozári Sportegyesülettel közösen
·         Lehetőleg minden hónapban részvétel a budapesti Self Defence Bt szervezésében tartott intézkedés-taktikai képzésen
·         Legkésőbb április-májusban pályázatok és támogatók segítségével saját gépjármű beszerzése, mely segítségével tagjainknak nem saját gépjárművel kell szolgálatot ellátni
·         Fokozott társadalmi szerepvállalás a falu életében – rendezvények biztosítása, például a 2009-es, több napos falunap esetében

·         Részvétel a falu szépítését célzó akciókban – amennyiben ez az önkormányzat szervezésében elmaradna, annak megrendezése a nyári falunap előtt

 

 

A terveinkkel kapcsolatban a fórumon topicot indítottam, kérem szóljanak hozzá Önök is!